اساختمان‌های فلزی به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند، مانند وزن کم، قابلیت نصب و سرعت ساخت بالا، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما یکی از چالش‌هایی که در ساخت سازه‌های فلزی برای مهندسان و سازندگان پیش می‌آید، فرایند فونداسیون است. در این مقاله، به بررسی فونداسیون سازه فلزی پرداخته خواهد شد.

مقدمه

فونداسیون یکی از مهم‌ترین بخش‌های سازه‌های فلزی است. فونداسیون به عنوان بخشی از سازه، وظیفه توزیع بار سازه را بر روی خاک و سطح زیرین آن دارد. در اینجا باید به این نکته توجه داشت که برای هر نوع فونداسیون، شرایط خاکی و تنش‌هایی که به سازه وارد می‌شوند، باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

نوع‌های فونداسیون سازه فلزی

 به دلیل وزن سبک سازه، به صورت عمده از دو نوع فونداسیون پایه و فونداسیون پی استفاده می‌کند.

فونداسیون پایه

یکی از رایج‌ترین نوع فونداسیون‌ها در سازه‌های فلزی است. در این نوع فونداسیون، پایه‌های فلزی به صورت مستقیم بر روی خاک قرار می‌گیرند. پایه‌های فلزی باید به گونه‌ای باشند که بار سازه را به صورت یکنواخت به خاک منتقل کنند. همچنین باید توجه داشت که در صورتی که خاک در محل ساخت سازه ناپایدار باشد،این فونداسیون مناسب نیست.

فونداسیون پی

فونداسیون پی، نوع دیگری از فونداسیون است که در سازه‌های فلزی به کار می‌رود. در این نوع فونداسیون، پایه‌های فلزی به صورت عمودی به خاک فرو می‌شوند و به عنوان پایه برای سازه استفاده می‌شوند.

فرایند طراحی فونداسیون سازه فلزی

طراحی فونداسیون، از مهم‌ترین بخش‌های ساخت سازه فلزی است. در این بخش، به بررسی فرایند طراحی فونداسیون سازه فلزی پرداخته می‌شود.

شناسایی خاک

در این مرحله، خاک محل ساخت سازه شناسایی می‌شود. برای این کار، از آزمایش‌های مختلفی مانند آزمایش ضریب رسوب برای تعیین پایداری خاک، استفاده می‌شود.

بارگذاری سازه

در این مرحله، بارگذاری سازه بر روی فونداسیون به صورت دقیق محاسبه می‌شود. در این مرحله، باید به وزن سازه، نیروهایی که به آن وارد می‌شوند، مانند نیروی باد و زلزله، و همچنین تنش‌هایی که به سازه وارد می‌شوند، توجه شود.

انتخاب نوع فونداسیون

با توجه به خاک محل ساخت سازه، بار سازه و تنش‌هایی که به سازه وارد می‌شوند، نوع فونداسیون مناسب برای سازه انتخاب می‌شود.

 

فونداسیون سازه فلزی

طراحی فونداسیون

در این مرحله، فونداسیون طراحی می‌شود. در این مرحله، ابعاد و شکل فونداسیون به گونه‌ای طراحی می‌شود که بار سازه به صورت یکنواخت به خاک منتقل شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به اهمیت فونداسیون در ساخت سازه‌های فلزی، طراحی و اجرای فونداسیون با دقت بالا انجام می‌شود.

در صورتی که فونداسیون به درستی طراحی و اجرا نشود، ممکن است سازه در معرض خطر باشد و در نهایت خطرناک باشد.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!